Oululaisten lajittelutottumuksissa petrattavaa

8.11.2023

Kuvassa 3 suojavaatetukseen pukeutunutta opiskelijaa tutkii jätettä, kuvassa mm. ämpärillinen multaa ja kasvinosia.

Oululaisilla on vielä paljon parannettavaa lajittelussa. Suurin osa lajittelukelpoisesta roskapussin sisällöstä on biojätettä, ilmenee Kiertokaaren ja Oulun yliopiston syksyllä 2023 toteuttamassa sekajätteen koostumustutkimuksessa.

Biojätteen osuus jäteotannasta oli yhteensä peräti 38 prosenttia. Siitä oli keittiöjätettä 31 prosenttia ja loput puutarhajätettä. Seuraavaksi eniten oli muovia, paperia sekä kartonkia ja pahvia.

Oulun tulos on lähes sama kuin aikaisemmassa tutkimuksessa, joka on tehty vuonna 2019. Silloin roskapussit sisälsivät biojätettä keskimäärin noin 30 prosenttia.

Myös muiden lajittelukelpoisten jätteiden osuudet olivat nyt ja 2019 suurin piirtein samat.

Lajittelun tehostamiseen
tarvitaan keinoja

Tutkimukseen tuli useamman vuoden tauko koronapandemian vuoksi. Kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen pohtii, että nyt oli oikea hetki lähtötilannetutkimukselle.

Tulevina vuosina biojätteen määrä sekajätteen joukossa vähenee, koska Oulussa biojätteen lajitteluvelvoite laajentuu kesällä 2024 koskemaan kaikkia taajamassa sijaitsevia omakotitaloja.

Parempia lajittelutuloksia ei kuitenkaan saavuteta pelkästään tiukentuvilla lajitteluvelvollisuuksilla. Kerrostaloissa kierrättäminen on helppoa, koska omalla pihalla on kaikki tarvittavat astiat – ja silti iso joukko asukkaita jättää lajittelematta.

”Tarvitaan asennemuutosta ja erilaisia kannustimia.Tulosten perusteella esimerkiksi lajitteluneuvontaan ja logistiikkaan tarvitaan uusia, lajittelua tehostavia ja tukevia toimia. Jatkossa seuraamme sekajätteen koostumusta vastaavalla tutkimuksella vuosittain, ja pystymme tekemään niiden avulla vaikuttavuusarviointia”, kertoo Kiljunen.

Lajittelututkimuksessa oli mukana noin 500 kilon otanta oululaisten sekajätepusseja sekä omakotitaloista että kerrostaloista. Oulun yliopiston opiskelijat kävivät kolmena päivänä roskia läpi: pussit avattiin, lajiteltiin 27 eri jätejakeeseen, punnittiin eri jätteiden osuudet ja laskettiin niiden prosenttiosuudet.

Kuvassa on esitetty piirakkadiagrammina sekajätetutkimuksen tulokset syksyltä 2023. Biojäte 38 %, muovit 17 %, paperi 11 %, sekalainen jäte 10 %, kartonki ja pahvi 8 %, tekstiilit ja jalkineet 7 %, lasi ja metalli 4 %, puu 4 % ja vaaralliset jätteet ja kemikaalit 1 %.

Lisätietoja:

Kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen, p. 050 316 6889
etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi