Oulun Energia mukaan kiertotaloustalkoisiin

18.1.2019

[:fi]Oulun Energia kirii ilmastotoimissaan. Yhdeksi ratkaisuksi se on valinnut kiertotalouden. Yhtiö rakentaa parhaillaan Oulussa Laanilan kaupunginosan teollisuusalueelle biovoimalaitosta ja se suunnittelee myös lajittelulaitoksen rakentamista Ruskon jätekeskukseen.

Ruskon jätekeskukseen suunnitellun Oulun Energian lajittelulaitoksen rakennustyöt alkaisivat mahdollisesti tänä vuonna ja valmista pitäisi olla 2020. Kiertokaaren vuonna 2012 valmistuneesta lajitteluareenasta Laresta tulisi kiinteä osa Oulun Energian suunnittelemaa lajittelulaitosta (kuva ylhäällä).

Valmistuttuaan uusi lajittelulaitos vastaanottaa teollisuuden ja kaupan rakennus- ja purkujätteitä, joiden esikäsittely on ajateltu tapahtuvan lajitteluareena Larella. Lajitteluun tulee myös nykyisin lajitteluareena Larella vastaanotettava jäte sekä Kiertokaaren lisäksi muilta jätehuoltoyhtiöiltä vastaavan kaltaista jätettä.

Jätteet kiertoon ja energiaksi

Lajittelulaitokselta toimitetaan jätteitä ensisijaisesti materiaaleina kierrätettäviksi: muovia, paperia, pahvia ja metallia. Lisäksi seulonnan alitetta eli jätteen käsittelyssä syntyvää hienojakoista jaetta voidaan mahdollisesti hyödyntää maarakentamisessa ja kaatopaikan sulkurakenteissa korvaamassa neitseellisiä materiaaleja.

Arvioiden mukaan laitoksen käynnistyessä noin puolet jätteestä hyödynnetään energiana vuonna 2020 valmistuvassa Laanilan biovoimalaitoksessa sekä jo käytössä olevassa yhdyskuntajätteitä käsittelevässä Laanilan ekovoimalaitoksessa. Biovoimalaitoksessa käytetään polttoaineena pääosin puuta. Pieni osa polttoaineesta on turvetta ja noin 15 prosenttia SFR-kierrätyspolttoainetta, jota saadaan lajittelulaitokselta.

Laanilan biovoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin syyskuussa. Valmistuttuaan biovoimalaitos korvaa kaukolämpöä ja sähköä tuottavan vuonna 1977 rakennetun Toppila 1 -voimalaitoksen, joka ei enää täytä 2020-luvun ympäristövaatimuksia.

Kiertotaloudella parempaa palvelua ja laatua

Oulun Energian tavoitteena on 90-prosenttisesti hiilineutraali energiantuotanto jo vuonna 2030. Yhdeksi ratkaisuksi se on valinnut kiertotalouden. Biovoimalaitoksen rakentaminen ja suunnitelma lajittelulaitoksen rakentamisesta Ruskon jätekeskukseen ovat askelia haluttuun suuntaan.

Oulun Energialla on jo nyt asiakkaanaan useita Pohjois-Suomen jäteyhtiöitä, joita se pystyy palvelemaan paremmin uusien laitostensa ansiosta. Kun energiayhtiö tuottaa polttoaineen itse, laadusta voi olla varma.

– Nyt saadaan suuruuden ekonomiaa sopimustilanteen johdosta. Kun koko prosessi materiaalin vastaanotosta lähtien on hallinnassa, siihen sisältyy vähemmän riskejä, kehityspäällikkö Heikki Harju-Autti Oulun Energiasta taustoittaa. – Ratkaisulla haetaan uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta, jonka kasvu perustuu kierrätysosuuden nostamiseen.

 [:]