Oulun Jätehuollolle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki

28.8.2017

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Oulun Jätehuolto Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden. Merkki on osoitus ekologisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeän tehtävän vastuullisesta hoitamisesta.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus – näillä yrityksillä on arvot kohdallaan ja ne pyrkivät toiminnallaan monipuolisesti ja vastuullisesti edistämään yhteiskunnalle tärkeitä asioita. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

– Tarjoamme laissa kunnan vastuulle kuuluvia jätehuoltopalveluita. Uusi kiertotalouteen pohjautuva strategiamme laittaa liikkeelle kokonaisvaltaisemman yhteistyökuvion, jossa olemme yksi aktiivisista kansallisen materiaali- ja jakamistalouden toimijoista omalla toimi-alueellamme. Keskitymme ennen kaikkea toimimaan alustana kiertotaloustoimijoille ja siten edistämään yhteisen ympäristömme hyvinvointia yhdessä asukkaiden ja yrityssektorin kanssa, toimitusjohtaja Markku Illikainen Oulun Jätehuollosta sanoo.

– Oulun Jätehuolto Oy on kunnallinen yhtiö ja sen 13 kuntaa kattavalla toiminta-alueella on yhteensä noin 300 000 asukasta. Yrityksen toiminnan lähtökohtana on vastuullisuus sekä kestävän ja tasapainoisen liiketoiminnan ylläpitäminen. Oulun Jätehuolto huolehtii mm. kuntien jätteenkäsittelystä, jäteneuvonnasta ja pyrkii toiminnallaan edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Näin toimimalla pystytään entisestään kehittämään jätehuoltoa ja tästä hyötyy sekä asiakas että ympäristö. On hienoa saada Oulun Jätehuolto Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttäjäksi, Suomalaisen Työn Liiton brand manager Niina Ollikka sanoo.

Lisätietoja:

Markku Illikainen, toimitusjohtaja, Oulun Jätehuolto Oy, p. 044 703 3950, markku.illikainen@kiertokaari.fi

Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. suomalainentyo.fi