Tavoitteemme kestävän kehityksen edistämiseksi

9.11.2016

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen suunnitelmaan, joka tunnetaan paremmin englanninkielisestä nimestään Agenda 2030. Agenda 2030 on sitoumus, joka velvoittaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita tekemään toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Suomessa oli jo ennen YK:n Agenda 2030:tä tehty kestävän kehityksen suunnitelma, joka ulottuu pidemmälle, vuoteen 2050 saakka. Suomen ympäristöministeriö haastaa yrityksiä, yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä julkaisemaan omat suunnitelmansa ympäristöä säästävistä ja päästöjä vähentävistä toimenpiteistä. Tätä varten se on perustanut nettisivuston suomi2050.fi, jonne on koottu koko valtakunnan tasolla eri tahojen tekemiä sitoumuksia kestävän kehityksen edistämiseksi.

Myös Oulun Jätehuolto on julkaissut omat toimenpiteensä suomi2050.fi-sivustolla (alla olevat linkit vievät suomi2050.fi-sivustolle). Me sitoudumme

A) lisäämään yhdyskuntajätteen kierrätystä 50 prosentilla vuodesta 2015 vuoteen 2020 mennessä, joka toteutetaan käytännössä

  • nostamalla Larelta kierrätykseen ja hyötykäyttöön menevän jätteen osuus 50 prosenttiin. Tällä hetkellä Larelta menee kierrätykseen ja hyötykäyttöön 40 prosenttia, eli kasvutavoite on 10 prosenttiyksikköä. Tässä yhteydessä hyötykäyttöön ei lasketa energiahyödyntämistä jätteenpolttolaitoksella.
  • nostamalla kotitalouksista ja kaupoista kerätyn biojätteen määrä tämän hetkisestä 11 000 tonnista 15 000 tonniin vuodessa
  • kehittämällä uusia menetelmiä asumisessa syntyvän jätteen ja laadullisesti siihen rinnastettavan jätteen kierrättämiseksi

B) rakentamaan biokaasun puhdistuslaitteiston ja liikennepolttoaineeksi soveltuvan biokaasun tankkausaseman, minkä lisäksi

  • hankimme kolme kaasukäyttöistä ajoneuvoa yhtiön työkonekalustoon

Molempien tavoitteiden eteen on jo ryhdytty tekemään töitä. Emme kuitenkaan tee töitä yksin, vaan yhdessä toisten yritysten kanssa. Esimerkiksi Lajitteluareena Laren toimintaa kehitämme yhdessä Laren urakoitsijan kanssa, ja biojätteen määrän nostamiseksi aloitamme kokeilun yhdessä Haurun Jäteauton kanssa.

Sinäkin voit tehdä ehdotuksen, joka auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme! Voit lähettää meille ehdotuksesi osoitteeseen jatehuolto@kiertokaari.fi.

Tiedotetta on päivitetty 14.11.2016 klo 9.35 lisäämällä siihen mitattavat tavoitteet.