Painekyllästetylle puulle jätemaksu

21.1.2020

Ruskon jätekeskuksen oivapiste

Maaliskuun 1. päivästä lähtien Kiertokaari perii myös kotitalousasiakkailta jätemaksun painekyllästetystä puusta. Tähän saakka kuluttajat ovat voineet tuoda Ruskon jätekeskukseen maksutta yhden kuution käytöstä poistettua painekyllästettyä puuta. Yritysten painekyllästetyn puun jätekuormista on koko ajan peritty jätemaksu.

Painekyllästetyn puun jätemaksu on sama kotitalous- ja yritysasiakkaille: 310 euroa/tonni. Mikäli painekyllästetyn puun määrä on 20 kiloa tai vähemmän, maksettavaksi tulee kahdeksan euron minimimaksu. Muussa tapauksessa jätemaksu muodostuu jätteen painon ja jätelajin hinnan mukaan laskettuna.

Purkupaikka muuttuu

Ruskon jätekeskuksessa painekyllästetyn puun vastaanotto siirtyy Oivapisteeltä maksulliselle kierrätyspiha Kirsille.

Tuottajavastuutahon hinnannosto taustalla

Syynä muutokseen ovat painekyllästetyn puun kierrätysyhtiö Demolite Oy:n tuntuvat hinnankorotukset kuntien jäteyhtiöille ja painekyllästetyn puun kaupoille. Tähän saakka kuluttajat ovat voineet palauttaa käytöstä poistamansa painekyllästetyt puut maksutta myyjäliikkeeseen tai kunnan jäteyhtiöön.

Demoliten hinnankorotusten johdosta monet kyllästettyä puuta myyvät kaupat Oulussa ja muualla Suomessa ovat kieltäytyneet vastaanottamasta käytöstä poistettua painekyllästettyä puuta. Yhä suurempi osa käytöstä poistetun painekyllästetyn puun vastaanottopaikoista on kuntien jäteyhtiöitä.

Tuottajan tapa toimia

Painekyllästetyn puun jätehuolto Suomessa perustuu vapaaehtoiseen tuottajavastuuseen, ja tehtävää varten perustettiin vuonna 2000 valtakunnallinen kierrätysyhtiö Demolite. Yhtiön omistajia ovat suomalaisen puunkyllästysteollisuuden alan toimijat. Demoliten mukaan se ei tavoittele voittoa, vaan  kattaa toimintansa kustannukset kyllästetyn puun valmistajien maksamilla kierrätysmaksuilla sekä asiakkailtaan perimillään jätemaksuilla.

Tilanne huolettaa

Kiertokaari ostaa Demolitelta vastaanottamansa painekyllästetyn puun kuljetuksen Ruskon jätekeskuksesta käsittelypaikkaan sekä käsittelyn. Demoliten Kiertokaarelta perimien hintojen nousun vuoksi Kiertokaari korottaa painekyllästetyn puun jätemaksua ja perii jatkossa jätemaksun myös kotitalousasiakkaiden kyllästetyn puun kuormilta.

–Painekyllästetyn puun jätehuollon tila Suomessa on huolestuttava. Kyllästetyn puun alueellinen vastaanotto ollaan sälyttämässä kuntien jäteyhtiöille. Painekyllästetyn puun jätehuoltoon tulisi ulottaa selvä ja yksiselitteinen lakisääteinen tuottajavastuu, jolloin sen jätehuolto kustannettaisiin uusiin tuotteisiin lisättävällä riittävän suurella kierrätysmaksulla. Ympäristöministeriö on tietoinen kyllästetyn puun jätehuoltoa koskevasta ongelmasta. Tiedossani ei ole, aiotaanko asialle tehdä mitään. Ongelma on valtakunnallinen ja pahenee koko ajan, Kiertokaaren toimitusjohtaja Markku Illikainen sanoo.

Lisätietoja:

Markku Illikainen
toimitusjohtaja
Kiertokaari Oy
044 703 3950
markku.illikainen@kiertokaari.fi