Pientalojen biojätteen keräyksellä ei ole vielä kiire

29.12.2022

Mediassa olleet artikkelit biojätteen lajitteluvelvollisuuksista ovat saaneet aikaan yhteydenottoja Kiertokaaren asiakaspalveluun. Kiertokaaren toimialueella ei ole vielä kiirettä järjestää biojätteen lajittelua taajamassa sijaitsevalle pientalolle.

Biojätteen lajittelun aikataulu pientaloissa Kiertokaaren omistajakunnissa on seuraava:

  • Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi: Lajiteltava viimeistään 19.7.2024 alkaen taajamassa (kompostointi tai erilliskeräys). Taajamarajaukset voit tarkistaa Paikkatietoikkunasta. Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta.
  • Siikajoki: Biojätteen voi halutessaan kompostoida tai sille voi tilata erilliskeräyksen Kiertokaarelta 19.7.2023 lähtien, jos asuinkiinteistö sijaitsee keräysreitin varrella.
  • Raahe: Lajiteltava keskustaajamassa sijaitsevissa pientaloissa 19.7.2023 alkaen (kompostointi tai erilliskeräys). Lajitteluvelvoite laajenee tietyille keskustaajaman lähialueille 19.7.2024, lisätietoja Raahen kaupungin verkkosivuilta.

Kompostoinnista tehdään kompostointi-ilmoitus asuinkunnan jätehuoltoviranomaiselle. Lue lisää kompostointi-ilmoituksen tekemisestä.

Lue lisää lajitteluvelvoitteiden muutoksista sekä kuljetusjärjestelmän muutoksista.

Simo kuuluu Kiertokaaren toimialueeseen, mutta ei ole omistajakunta. Simon kunta tiedottaa lajitteluvelvollisuuksista kuntalaisille.