Pudasjärven jätteenkuljetukset 1.1.2021 alkaen Urbaser Oy:lle

27.11.2020

Kiertokaari Oy kilpailutti Pudasjärven kiinteistöjen jätteenkuljetukset. Saimme neljä tarjousta, joista edullisimman tarjouksen jätti Urbaser Oy. Uusi urakoitsija hoitaa 1.1.2021 alkaen Pudasjärven kiinteistöjen jätteenkuljetuksen.

Asiakashinnat laskevat

Kilpailutuksen seurauksena asiakkaiden jätehuoltomaksut laskevat. Vuonna 2021 polttokelpoisen sekajätteen astian tyhjennys maksaa 3–38 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Materiaalina hyödynnettävien metalli-, lasi- ja kartonkijätteiden hinta laskee 42–71 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Hinnan laskun vaihtelu johtuu astian koosta ja jätelajista.

Marraskuussa 2020 Pudasjärven kiinteistöluetteloon oli rekisteröity noin 6 500 kiinteistöä, joista 94 prosenttia on tehnyt jätesopimuksen. Keskitetyn kilpailutuksen ansiosta saimme kaikille samalla alueella saman palvelutason samoilla hinnoilla.

Muovin lajittelu alkaa

Materiaalina hyödynnettävien jätteiden määrä lisääntyy yhdellä jätelajilla, kun muovipakkauksia ryhdytään keräämään kiinteistöillä. Muovinkeräys aloitetaan heti vuoden alussa ensin Pudasjärven keskustan alueella kerros- ja rivitaloissa. Myöhemmin muovinkeräysastian voi tilata myös omakotitaloon.

Kiertokaari tuottaa Pudasjärven asukkaiden jätehuoltopalvelut

Toimintamme Pudasjärvellä koostuu täyden palvelun jätehuollosta: aluekeräyspisteiden ja jäteasemien ylläpidosta sekä jätekuljetusten järjestämisestä kaikille kiinteistöille. Hoidamme myös kotitalouksien jäteneuvonnan ja vaarallisen jätteen vastaanoton. Kiertokaari vastaa jätteenkuljetusyrityksen toiminnasta kuin omastaan.

Toiminnan tavoitteena on laatia järkevä, tarkoituksen mukainen kokonaisuus, jossa varmistamme jätteen hyödyntämisen sekä logistiikan ja ympäristön kannalta kestävät ratkaisut.

Pudasjärven asukkaille oma jätehuollon asiakaspalvelutiimi

Pudasjärven asukkaiden arjen jätehuollon asiakaspalvelusta vastaa Kiertokaari. Asukkaat tekevät jätesopimuksen Kiertokaaren kanssa, ja ilmoittavat Kiertokaaren asiakaspalveluun astioiden tyhjennysvälin muutoksista, astiatilauksista ja muista arjen jätehuoltoon liittyvistä asioista. Muutokset ja lisäykset voidaan huomioida siten, että toiminnan järkevä kokonaisuus säilyy.

Lisätietoja:

Mari Juntunen
erityisasiantuntija
Kiertokaari Oy
p. 044 703 3977
mari.juntunen@kiertokaari.fi