Punnitseva jäteauto koekäyttöön Pudasjärvellä

19.2.2024

Uutista korjattu 20.2.2024. Kyseessä ei ole Suomen ensimmäinen pinta-astioita punnitseva jäteauto.

Kiertokaari ottaa koekäyttöön niin sanottuja pieniä pinta-astioita punnitsevan jäteauton. Pinta-astialla tarkoitetaan muita jäteastioita kuin syväkeräyssäiliöitä.

Maanantaista 19.2.2024 alkaen jäteautoon aletaan asentaa tekniikkaa, joka mahdollistaa punnitsemisen. Jäteautolla ryhdytään ajamaan testiajoja Pudasjärvellä 26.2.2024 alkavalla viikolla. Kokeilua laajennetaan mahdollisesti myöhemmin Ouluun, jos siitä saadaan hyviä kokemuksia.

Logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälän mukaan punnitsevia jäteautoja on käytetty laajasti Ruotsissa jo pitkään, ja sieltä oppi on tuotu Kiertokaarelle.

Lajittelulla säästöjä

Pyörälä kertoo, että punnitseminen antaa tarkkaa tietoa kotitalouksien jätemääristä, mikä tulevaisuudessa voi vaikuttaa jopa laskutukseen. Siten myös asiakkaiden lajitteluinnon odotetaan kasvavan.

Tehokkaasti lajitteleva kiinteistö voi maksaa jätehuollosta vähemmän kuin muut, jos astiakohtainen tyhjennysmaksu vaihtuu jätteiden määrään perustuvaan laskutukseen. Sekajäteastian tyhjentäminen on yleensä aina kalleinta verrattuna hyötyjätteisiin, esimerkiksi biojäte- tai kartonginkeräysastian tyhjentämiseen.

Pudasjärven asiakkaiden jäteastioihin on asennettu RFID-tunnisteet. Niiden avulla punnitseva jäteauto rekisteröi kaikki astian tyhjennykseen liittyvät yksityiskohdat, kuten asiakkaan nimen ja osoitteen, ajankohdan, jätelajin ja kerätyn jätteen painon.

Tiedoista on hyötyä niin jäteauton kuljettajan päivittäisessä työssä kuin koko toiminnan hallinnassa ja kehittämisessä.

Perusmaksu auttaa kehittämään
jätehuoltokokonaisuutta

Kokeilu alkaa Pudasjärvellä, koska siellä käytössä oleva jätehuollon perusmaksu mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja pilotin käynnistämisen kustannustehokkaasti.

“Pudasjärvellä meillä on myös todella asiantunteva urakoitsija, ja keräämme itse alueella kaikkia jätelajeja. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat saavat punnitsevan auton tuomat hyödyt täysimittaisina mahdollisimman nopeasti”, Pyörälä sanoo.

Punnitsevan jäteauton ympärille on rakennettu älykäs järjestelmä, joka neuvoo kuljettajaa esimerkiksi tilanteessa, jossa auto täyttyy kesken reitin, ja se on käytävä välillä tyhjentämässä.

Järjestelmä näyttää silloin kuljettajalle loppujen kohteiden tyhjentämiseen parhaan reitin sen sijaan, että kuljettaja ajaisi koko perusreitin uudelleen alusta alkaen.

Lisätietoja

Logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälä
p.044 703 3974
etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi