Puujätteen haketuksesta voi aiheutua meluhaittaa 2.6. saakka

30.5.2017

Ruskon jätekeskuksessa on 29. toukokuuta aloitettu puujätteen haketus. Työn arvioidaan kestävän 2. kesäkuuta saakka. Teemme työtä ympäri vuorokauden välttäen turhaa melun aiheuttamista.

Pahoittelemme etukäteen tilapäisestä puujätteen haketustyöstä lähialueille mahdollisesti aiheutuvasta meluhaitasta.