Ruskon jätekeskuksen laajennus

28.6.2018

[:fi]

Vastaukset rakennusurakasta kiinnostuneiden kysymyksiin ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin

Kiertokaari laajentaa Ruskon jätekeskusta vastaamaan tulevaisuuden käyttötarpeita. Laajennusalueen rakennusurakkaa (Laajennusalue 1, paalausalue) koskeva informaatiotilaisuus pidettiin yhtiömme tiloissa 15. kesäkuuta, ja urakasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus esittää meille urakkaa koskevia tarkentavia kysymyksiä 25.6.2018 klo 24.00 saakka.

Yhtään kysymystä ei esitetty määräaikaan mennessä. Informaatiotilaisuuden muistion voi ladata Dropboxista (linkki alla).

Olemme täsmentäneet muutamia kohtia tarjouspyyntöasiakirjoissa:

1. Urakka-ajan pidennys

Uusi urakka-aika on 1.8.–16.11.2018. Urakoitsijan on huomioitava tarvittaessa talvitöiden vaatimukset.

2. Ehdotus työmaaliikenteen hallitsemiseksi

Alueelle tuleva tieosuus on jyrkkä ja kapea sekä yksikaistainen, mikä muodostaa riskin kaksisuuntaiselle työmaaliikenteelle. Kiertokaari rakennuttaa yksikaistaisen murskepintaisen tieyhteyden Ruskotunturin laskettelukeskuksen tontin läpi ennen urakka-ajan alkua. Rakennettavan tieyhteyden ansiosta työmaaliikenteen on mahdollista kulkea Ruskotunturintien kautta Raitotielle.

Olemme laatineet karttakuvan ehdotuksestamme työmaaliikenteen järjestämiseksi. Tehtävään valitun urakoitsijan vastuulla on laatia suunnitelma liikenteenohjauksesta. (Dropboxissa liite 1)

3. Suunnitelmien päivitykset 25.6.2018 päivätyn piirustusluettelon mukaisesti (Dropboxissa liite 2)

Tarjouspyyntöä täydentävät myös 1) 15.6.2018 järjestetyn rakennusurakkaa koskevan informaatiotilaisuuden muistio sekä 2) Kiertokaaren tekemät muut täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin.

Jari  Kangasniemi
kehittämispäällikkö
Kiertokaari  Oy

Lisätietoja ja liitteet (linkki vie Dropboxiin)[:]