Ruskon jätekeskuksen laajennusalueen rakennusurakka, urakan informaatiotilaisuuden muistio

21.6.2018

[:fi]Tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen olemme tehneet päätöksen laajentaa Ruskon jätekeskusta. Laajennusalueen toteutusta koskevaan hankintailmoitukseemme voi tutustua julkisten alojen hankintailmoitusportaali Hilmassa.

Rakennusurakka sisältää jätteiden lajitteluun, varastointiin ja käsittelyyn tarkoitetun kentän maarakennus- ja putkistotyöt mukaan lukien ulkopuoliset liikennealueet ja ajoväylät urakka-alueella. Rakennettavan kentän alueelta on jo poistettu puusto ja turve.

Urakan informaatiotilaisuus järjestettiin perjantaina 15.6.2018. Informaatiotilaisuuden muistio liitteineen löytyy suunnitelma-asiakirjojen yhteydestä Dropboxista:

https://www.dropbox.com/sh/cwbu0lgjn7ep2u5/AAALn_z081i429Wk9ZTX6nlCa?dl=0 

 

Jari Kangasniemi

Kiertokaari Oy[:]