Ruskon jätekeskuksen laajennusalueen rakennusurakka, urakan informaatiotilaisuuden muistio

Tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen olemme tehneet päätöksen laajentaa Ruskon jätekeskusta. Laajennusalueen toteutusta koskevaan hankintailmoitukseemme voi tutustua julkisten alojen hankintailmoitusportaali Hilmassa.

Rakennusurakka sisältää jätteiden lajitteluun, varastointiin ja käsittelyyn tarkoitetun kentän maarakennus- ja putkistotyöt mukaan lukien ulkopuoliset liikennealueet ja ajoväylät urakka-alueella. Rakennettavan kentän alueelta on jo poistettu puusto ja turve.

Urakan informaatiotilaisuus järjestettiin perjantaina 15.6.2018. Informaatiotilaisuuden muistio liitteineen löytyy suunnitelma-asiakirjojen yhteydestä Dropboxista:

https://www.dropbox.com/sh/cwbu0lgjn7ep2u5/AAALn_z081i429Wk9ZTX6nlCa?dl=0 

 

Jari Kangasniemi

Kiertokaari Oy