Ruskon jätekeskus on sitoutunut Oulun päästötavoitteisiin

24.10.2018

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimialajohtaja Matti Matinheikin näkemys kaupunkimme päästöjen vähentämisestä on hyvä (ke 24.10. Kaleva).

Matti toteaa, että Oulu on monin poliittisin päätöksin sitoutunut vähentämään päästöjä ja tavoittelemaan hiilineutraaliteettia vuoteen 2040 mennessä. Päästövähennysten lisäksi on rakennettava hiilinieluja.

Hiilinieluista Ruskotunturi on hyvä esimerkki. Sinne on istutettu 40 000 puuta ja pensasta, kohta pitäisi jo harventaa. Istutusalueen koko on noin 10 hehtaaria, ainoastaan lasketteluun varatulla pohjoisrinteellä ei ole istutuksia. Ruskotunturia rakentaessamme Suomessa ei juurikaan puhuttu hiilinieluista, vaikka tiesimmekin jo silloin Ruskotunturin sellaisen olevan.

Kuvassa Markku Illikainen

Kaatopaikkakaasun keräys Ruskon jätekeskuksessa on suurin ilmastotekomme. Se sekä Gasumilta ostamamme biojätteen ja lietteiden käsittelyssä syntyvä mädättämökaasu ja kaasua teollisuudessa ja liikenteessä käyttävät asiakkaamme muodostavat vertaansa vailla olevan biokaasuekosysteemin. Vastaavaa ei löydy mistään maailmasta.

Ruskon jätekeskukseen rakennetun kaasunpuhdistamon ansiosta pystymme pumppaamaan kaksi kaatopaikkaamme täysin tyhjiksi biokaasusta. Niistä ei vapaudu haitallista metaania ilmakehään. Meidän ei siis tarvitse keskeyttää kaatopaikoilta kerättävän biokaasun pumppausta sen takia, että kaasun metaanipitoisuus laskee alle 40 prosentin. Muilla kaatopaikoilla joudutaan tekemään niin.

Osallistuimme Ruskon biokaasuekosysteemillä Sitran kiertotalouden huipputeko -kilpailuun. Hämmästyimme, että siellä ei ymmärretty, mitä teemme. Emme saaneet edes kunniamainintaa.

Oulun asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi on nyt tekojen aika niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla! Emme voi enää vetäytyä sillä perusteella, että muualla maailmassa asiat ovat vielä huonommin.

Markku Illikainen
toimitusjohtaja
Kiertokaari Oy