Ruskon jätekeskus on jälleen avoinna

27.3.2024

Päivitetty 28.3.2024 klo 8.02

Jätekeskus on normaalisti avoinna. Jätekeskuksessa voi kuitenkin olla hajuhaittaa ja asiakkaiden on hyvä huomioida, että jätekeskuksessa on vielä jäämiä lannoitevalmisteesta. Ajoneuvot likaantuvat herkästi asioinnin aikana.

****

Ruskon jätekeskus oli keskiviikkona 28.3.2024 väliaikaisesti suljettu häiriötilanteen vuoksi. Jätekeskuksessa toimivan Gasum Oy:n biokaasulaitoksella oli sattunut lannoitevarastovaurio, minkä vuoksi jätekeskuksen alueelle pääsi valumaan lannoitelietettä.

Vuotanut liete on hygienisoitua lannoitevalmistetta. Se ei sisällä haitallisia mikrobeja eikä aiheuta vaaraa ihmisille. Lietteestä syntyy ravinnekuormitusta ympäristöön, mutta ravinnepitoisuus on tilavuuteen suhteutettuna pieni.

Tiedote Gasum Oy:n sivuilla