Ensisijaisesti kompostointi ja hyödyntäminen omalla kiinteistöllä, muussa tapauksessa jätteen toimittaminen esim. imuautolla jätevedenpuhdistamolle.