Yrittäjä – ota sähköinen siirtoasiakirja käyttöön

24.1.2022

Kiertokaari ottaa käyttöön sähköisen siirtoasiakirjan Ruskon jätekeskuksen yritysasiakkaille. Jätelaki on edellyttänyt sähköisen siirtoasiakirjan käyttöä vuoden 2022 alusta lähtien.

Maanantaista 14.2.22 lähtien veloitamme yritysasiakkailta paperisen siirtoasiakirjan muokkaamisesta sähköiseksi 10,30 euroa + alv 24 %.

Pyydä omat tunnukset sovellukseen

Asiakkaat saavat pyynnöstä omat tunnukset, joilla he voivat täyttää siirtoasiakirjan tietyiltä osin jo ennakkoon. Ota yhteyttä käyttöpäällikkö Markku Heinoseen (etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi tai p. 044 703 3971), niin saat tunnukset käyttöösi maksutta. Tunnukset nopeuttavat ja helpottavat asiointia jätekeskuksessa.

Siirtoasiakirjasovellukseen pääsee erillisellä verkkosivulinkillä.

Mikä siirtoasiakirja on? 

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista, eli sitä käyttävät vain yritysasiakkaat. Siirtoasiakirja turvaa esimerkiksi vaarallisten jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja toimituksen. Sen avulla kuljetuksia seurataan ja valvotaan.

Siirtoasiakirja tarvitaan:

  • vaarallisesta jätteestä
  • pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävästä jätteestä (ns. POP-jätteet)
  • saostus- ja umpisäiliölietteestä
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä
  • pilaantuneesta maa-aineksesta
  • muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta.

Lisätietoja:

Käyttöpäällikkö Markku Heinonen

etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi
p. 044 703 3971