Gasum Biotehtaan Oulun biokaasulaitoksen laajennuksesta yleisötilaisuus

21.9.2016

Gasum Biotehdas Oy suunnittelee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskusalueella sijaitsevan biokaasulaitoksen laajentamista. Laitos on tarkoitus laajentaa nykyisestä 19 000 tonnia vuodessa käsittelevästä laitoksesta 60 000 tonnia vuodessa käsitteleväksi laitokseksi.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Gasum Biotehdas on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (linkki vie ympäristöhallinnon verkkosivuille).

Gasum Biotehdas pitää aiheesta yleisötilaisuuden 28.9. kello 18-20 Pöllökankaan koululla. Tilaisuus alkaa klo 17.30 kahvitarjoilulla. Asiasta ovat kertomassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Gasum Biotehtaan ja YVA-konsulttina toimivan Watrec Oy:n edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan!