Oulun Jätehuolto edistää kiertotaloutta Matti Patrosen kanssa

26.9.2016

Kiertotalous on talouden malli, jossa tuotteet ja materiaalit eivät päädy jätteeksi vaan pysyvät kierrossa ja käytössä mahdollisimman pitkään. Oulun Jätehuolto on strategiansa mukaan kestävän kiertotalouden edistäjä Oulun seudulla. Myös koomikko Matti Patrosella on oma näkemyksensä kiertotaloudesta.

Oulun Jätehuolto pyrkii edistämään kestävään kiertotalouteen siirtymistä ja kiertotalouden toteutumista Oulun seudulla. Vuoteen 2020 ulottuvan strategiansa mukaan Oulun Jätehuolto edistää toimivaltaansa kuuluvien jätteiden osalta jätteen vähentämistä, kierrätystä ja hyödyntämistä. Samalla se toimii aktiivisena kiertotalouteen liittyvän yhteistyön rakentajana julkisten toimijoiden, tutkimuslaitosten, vakiintuneiden yritysten ja start upien välillä. Siis tietynlaisena kehitysalustana, joka mahdollistaa uuden kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan syntymistä Oulun seudulle.

”Oulun Jätehuolto on ollut mukana yhtenä lenkkinä monissa symbiooseissa, joilla on edistetty teollisen sivutuotteen kiertomahdollisuuksia niin, ettei siitä tule jätettä. Hyvä esimerkki on Parocilla syntyvä mineraalivillajäte, jonka Oulun Jätehuolto käsittelee sellaiseksi, että Lujabetoni voi briketöidä siitä raaka-ainetta, jota Paroc pystyy käyttämään uudelleen tuotteidensa valmistuksessa”, kertoo Oulun Jätehuollon toimitusjohtaja Markku Illikainen.

”Tämä symbioosi hyödyttää taloudellisesti kaikkia kolmea osapuolta.”

Kiertotaloustietoisuuden edistämiseksi Oulun Jätehuolto on toteuttanut yhteistyössä oululaisen koomikon Matti Patrosen kanssa stand up -videon, jolla nähdään huumorimiehen näkemys kiertotaloudesta. Videolla Matti mm. kertoo, miksi kiertotalous on tärkeää myös koomikon ammatissa.

Katso video Oulun Jätehuollon www-sivuilta osoitteessa www.oulunjatehuolto.fi/kiertotalous/

Oulun Jätehuolto julkisti uudistetut www-sivunsa elokuussa. Asiakaspalveluun keskittyviltä www-sivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto jäteasioista ja -asioinnista sekä hinnoista. Sivusto toimii kaikilla päätelaitteilla.

Lisätietoja:
Markku Illikainen
toimitusjohtaja
044 703 3950
markku.illikainen@kiertokaari.fi