Kunnissa sijaitsevilla jäteasemilla kuormasta peritään kiinteä summa, koska jäteasemilla ei ole vaakoja. Jäteaseman hoitaja arvioi kuorman koon. Isosta kuormasta voi joutua maksamaan useamman kuormamaksun tai jäteaseman hoitaja voi ohjata viemään kuorman Ruskon jätekeskukseen Oulussa, jotta jäteasemalle jää tilaa myös muiden asiakkaiden jätteille.

Katso jäteasemien hinnat: jäteasemien hinnasto

Oulussa Ruskon jätekeskuksessa jätteen hinta muodostuu jätelajin hinnan ja jätteen painon perusteella. Ruskon jätekeskukseen tuoduista jätteistä peritään vähintään minimihinta (hinta voimassa 1.1.2023 alkaen):

  • 11 €: esim. asbesti, asfaltti, betoni, biojäte, kannot, lajittelematon rakennusjäte, lajittelematon sekajäte, lasi, lasi- ja kivivillaeriste, painekyllästetty puu, puutarhajäte, sahanpuru, seosaine sekä tietoturvapaperi
  • 40 €: kuivakäymälän kuivattu jäte
  • 22 €: muut maksulliset jätteet
  • Katso jätelajikohtaiset hinnat: Ruskon jätekeskuksen hinnasto.

Pudasjärven jäteasemalla, aluekeräyspisteissä, kiinteistöillä ja siirtokuormausasemalla on oma hinnastonsa. Katso hinnat: Pudasjärven hinnasto

Oulussa Hiukkavaaran pilottialueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen jätehuolto on Kiertokaaren järjestämä. Katso hinnat: Hiukkavaaran hinnasto.