Jäteasemien minimimaksut laskevat – uusi hinnoittelutapa käyttöön

19.12.2023

Vuoden 2024 jätetaksa sisältää hinnan alennuksia ja uusia hinnoittelutapoja jäteasemille. Muutamia hintoja joudutaan myös korottamaan kohonneiden kustannusten vuoksi.

Muutokset koskevat Oulun jätehuoltoviranomaisen toimialuetta eli Hailuotoa, Iitä, Kempelettä, Lumijokea, Oulua ja Pudasjärveä.

Kiertokaari laskee jäteasemien minimimaksun tai pienkuormamaksun 11 eurosta kymmeneen euroon. Pienkuormamaksulla asiakas voi tuoda esimerkiksi 40 kiloa (kilomäärä päivitetty 11.1.2024) seka- tai rakennusjätettä lajitteluareena Larelle Ruskon jätekeskukseen. Pienkuormamaksulla voi tuoda kunnan pienjäteasemalle 200 litran jätesäkkiin mahtuvan sekajäte-erän.

Lisäksi Kiertokaari ottaa jäteasemilla vuoden alussa käyttöön kertatuontimaksun yksittäisille huonekaluille. Kertatuontimaksu on minimimaksua tai pienkuormamaksua pienempi. Tiedotamme uudesta hinnoittelumallista tarkemmin myöhemmin.

Tavoitteena entistä selkeämpi hinnoittelu

Kiertokaari Oy:n toimitusjohtajan Sami Hirvosen mukaan tavoitteena on, että erityisesti Ruskon jätekeskuksen hinnoittelutapaa muutetaan jatkossa entistä selkeämmäksi.

”Kannustamme hinnoittelulla myös lajittelemaan”, hän tähdentää.

Esimerkiksi käsitellyn puun vastaanottohintaa Ruskon jätekeskuksessa alennetaan 49,60 euroon aiemmasta 62 eurosta. Käsitellyn puun erillisvastaanottoon käyvät muun muassa maalattu, lakattu tai petsattu puu, kovalevy, lastulevyhuonekalut tai keittiönkaapistot.

Käsittelemättömän, puhtaan puun tuominen jätekeskukseen on edelleen maksutonta. Asiakkaat voivat myös jättää maksutta hyväkuntoisia tavaroita Ruskon jätekeskuksen talteenottopisteelle.

Jäteasemilla otetaan käyttöön kertatuontimaksu yksittäisille huonekaluille.

Monilokeropalvelun hinta laskee

Jätekuljetuksissa Kiertokaari laskee monilokeropalvelun hintaa ja muuttaa omakotitaloasukkaiden elinkaarimaksun eli astiapalvelumaksun määräytymisperustetta.

Omaa jäteastiaa käyttävä omakotitaloasiakas voi valita, käyttääkö Kiertokaaren astiapalvelua vai huolehtiiko itse jätehuoltomääräysten mukaisista astiapesuista.

Monilokeropalvelun tyhjennys- ja elinkaarimaksu laskevat. Tyhjennysmaksu laskee 19,96 eurosta 13,08 euroon.  Monilokeropalvelussa kerätään tällä hetkellä asumisessa syntyvää sekajätettä, kartonkia, paperia ja muovipakkauksia. Uudet asiakkaat voivat ilmoittaa halukkuudesta liittyä monilokeropalvelun käyttäjiksi vuoden vaihteen jälkeen.

Käsittelymaksut nousevat

Yleisten kustannusten nousun vuoksi hinnankorotuksia tulee esimerkiksi Pudasjärvellä käytössä olevien kimppa- ja aluekeräyspisteen käyttömaksuihin sekä Hiukkavaaran pilottialueen astiatyhjennysmaksuihin.

Myös asumisen ja kaupan biojätteen sekä asumisessa syntyvän sekajätteen käsittelymaksut Ruskon jätekeskuksessa nousevat.

Esimerkkejä jätemaksuista vuonna 2024: (suluissa vuoden 2023 hinta)

  • Ruskon jätekeskuksen minimimaksu ja kuntien pienjäteasemien pienkuormamaksu (esim. isokokoinen seka- ja rakennusjäte) 10 e (11 e)
  • Käsitellyn puun vastaanottomaksu Ruskon jätekeskuksessa 49,60 e/tonni (62 e/tonni)
  • Asumisessa syntyvän kodeista kerättävän sekajätteen käsittelymaksu 0,178 e/kg (0,166 e/kg)
  • Asumisessa syntyvän biojätteen käsittelymaksu 0,089 e/kg (0,083 e/kg)
  • 240 litran sekajäteastian tyhjennyshinta Pudasjärvellä 10,48 e (10,24 e)
  • 140 litran biojäteastian tyhjennyshinta Pudasjärvellä 7,32 e (7,22 e)
  • Kimppapisteen ympärivuotinen käyttö 121,97 e/vuosi (113,99 e/vuosi)
  • Aluekeräyspisteen ympärivuotinen käyttö 146,17 e/vuosi (136,61 e/vuosi).

Uudet hinnat päivitetään hinnastoihin Kiertokaaren verkkosivuille perjantaina 29.12.2023.

Vuoden 2024 hinnastot

Bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyshinnat

Ruskon jätekeskuksen hinnasto

Pudasjärven hinnasto

Jäteasemien hinnastot

Lisätietoja medialle

Toimitusjohtaja Sami Hirvonen
etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi

p. 040 703 4776