Jätelain kuljetusmuutokset koskevat vain kotien jätehuoltoa

8.10.2023

Uuden jätelain aiheuttamat muutokset jätteenkuljetusjärjestelmään koskevat vain kotien jätehuoltoa. Kunta, eli esimerkiksi kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Kiertokaari, ei ole jätelain mukaan ensisijaisesti vastuussa yritysten jätehuollosta.

Poikkeuksia ovat tapaukset, jossa yritys käyttää samaa jätepistettä asunto-osakeyhtiön kanssa (esimerkiksi kivijalkaliikkeet). Silloin Kiertokaari vastaa hyötyjätteiden keräilystä kiinteistöltä.

Kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun perusteella kuntien on kuitenkin tarjottava jätehuoltopalvelua myös yritysten jätteille silloin, jos palvelua ei kohtuudella ole saatavilla markkinoilta. Jos tällainen tilanne on syntynyt, yritys voi olla yhteydessä Kiertokaareen ja logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälään, etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi.

Jätelaissa uusia lajitteluvelvoitteita yrityksille

Uusi jätelaki on tiukentanut yritysten lajitteluvelvollisuutta. Suosittelemme, että yritykset toimivat vastuullisesti ja lajittelevat jätteet aina.

Jätelaissa lajitteluvelvoitteisiin on asetettu kilorajoja ja velvoitteet koskevat taajamassa, asema- tai yleiskaavoitetulla alueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Yritysten tulee järjestää kiinteistökohtainen erilliskeräys näillä periaatteilla:

  • biojäte on lajiteltava, jos sitä syntyy viikossa vähintään 10 kilogrammaa ja sitä ei kompostoida
  • muovipakkaukset on lajiteltava, jos jätettä syntyy viikossa vähintään 5 kilogrammaa
  • paperi- ja kartonkipakkaukset on lajiteltava, jos jätettä syntyy viikossa vähintään 5 kilogrammaa
  • lasipakkaukset on lajiteltava, jos jätettä syntyy viikossa vähintään 2 kilogrammaa
  • pienmetalli on lajiteltava, jos jätettä syntyy viikossa yhteensä vähintään 2 kilogrammaa.

Lisätietoja:

Logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälä
p. 044 703 3974