Jätemaksuihin maltilliset korotukset 1.1.2021 alkaen – Pudasjärven jätehuollon hinnat laskevat

4.1.2021

Kiertokaaren vastaanottamien jätelajien hinnat nousevat kolme prosenttia kautta linjan. Pudasjärvellä asukkaiden jätemaksut laskevat keskitetyn jätteenkuljetuksen kilpailutuksen seurauksena. Jätemaksuissa voi säästää lajittelemalla hyötyjätteet.

Jätemaksuihin kautta linjan kolmen prosentin korotus

Ruskon jätekeskukseen ja jäteasemille vietäviin jätelajeihin tulee kolmen prosentin korotus 1.1.2021 alkaen. Ruskon Lajitteluareena Larella käsiteltävän seka- ja rakennusjätteen hinta on 159,41 euroa tonnilta (vuonna 2020: 154,80 e/t). Seka- ja rakennusjätteen minimimaksu on 10 euroa, johon sisältyy 60 kiloa jätettä. Mikäli jäte painaa enemmän, maksu muodostuu jätteen painon ja jätelajin taksan mukaan laskettuna.

Jäteasemille vietävien enintään 200 kiloa painavien tai yhden kuution kokoisten seka- ja rakennusjätekuormien kuormamaksu on 31 euroa (vuonna 2020: 30 euroa).

Kotitalouksien lajitteleman biojätteen hinta on 66,75 euroa tonnilta ja polttokelpoiseen sekajätteen hinta on 133,99 euroa tonnilta (vastaavat hinnat vuonna 2020: 64,80 e/t ja 130,09 e/t).

Jätteenkäsittelymaksun korotuksen vaikutus asukasta kohden on keskimäärin yksi euro koko vuoden jätelaskussa. Käsittelymaksun lisäksi asukkaalle tulee maksettavaksi jätteenkuljetus, jonka hinnoittelusta asukkaille vastaavat yksityiset yritykset.

Pudasjärvellä jätehuollon hinnat laskevat jopa kymmeniä prosentteja

Kiertokaari vastaa Pudasjärvellä kaikesta kunnan vastuulle kuuluvasta jätehuollon järjestämisestä mukaan lukien jätteenkuljetus. Keskitetyn jätteenkuljetuskilpailutuksen seurauksena polttokelpoisen sekajäteastian tyhjennys maksaa 3–38 prosenttia vähemmän. Materiaalina hyödynnettävien metalli-, lasi- ja kartonkijätteiden hinta laskee 42–71 prosenttia. Hinnan laskun vaihtelu johtuu astian koosta ja jätelajista.

Pudasjärven siirtokuormausasemalla vastaanotettavista kotitalouksien seka- ja rakennusjätekuormista peritään jatkossa sama hinta kuin Oulussa Ruskon jätekeskuksessa.

Edullisin tapa hoitaa jätehuolto: lajittele hyötyjätteet

Lajittelemalla biojätteen kiinteistön polttokelpoisen sekajätteen tyhjennysväliä voi pidentää ja siten hyötyä edullisemmasta jätemaksusta.

Jos omakotitaloasukas vie paperin, kartongin, metallin ja lasi- ja muovipakkaukset ekopisteelle ja kompostoi biojätteen, polttokelpoiseen sekajätteen tyhjennysväli pitenee ja jätelasku pienenee.

Sami Hirvonen
toimitusjohtaja
Kiertokaari Oy
p. 040 703 4776
sami.hirvonen@kiertokaari.fi