Maksa laskut ajoissa ja vältyt perintälain muutoksen vuoksi korotetuilta perintämaksuilta

5.1.2021

Perintälaki on muuttunut väliaikaisesti ajalle 1.1.–30.6.2021. Muutos koskee yrityksiä ja taloyhtiöitä.

Lain muutoksen seurauksena maksuvaatimukset ja perintäkulut nousevat tuntuvasti. Maksut kannattaa maksaa ajoissa ylimääräisten kulujen välttämiseksi.

Perintäkuluille asetetut enimmäismäärät

Maksusuunnitelmien määrään vaikuttaa yhtiön pääoma, ja velallisella on vastuu kokonaiskuluista.

ToimenpidePääoma
500 € tai alle
Pääoma
yli 500 €
Lisätietoja
Maksumuistutus10,00 €10,00 €
Ensimmäinen maksuvaatimus50,00 €80,00 €Omien tai konserniyhtiöiden saatavista 10,00 €.
Toinen maksuvaatimus25,00 €40,00 €Omien tai konserniyhtiöiden saatavista 10,00 €.
Tratta100,00 €100,00 €Ei voida käyttää henkilöyhtiöille. Sisältää mahdollisesta
protestoinnista aiheutuneet kustannukset.
Konkurssiuhkainen maksukehotus100,00 €100,00 €
Maksuajan pidennys10,00 €10,00 €Voidaan veloittaa vain, jos maksuaikaa pidennetään yli 14 päivää.
Maksusuunnitelma30,00 €30,00 € tai 60,00 €60,00 eron maksu astuu voimaan, jos maksueriä on yli neljä.
Silloin veloitetaan myös 5 € jokaisesta maksuerästä seitsemännestä maksuerästä lukien.
Kokonaiskuluvastuu230,00 €410,00 €Kokonaiskuluvastuu voidaan ylittää, jos perintä on ollut
poikkeuksellisen vaativaa.

Enimmäismääriin sisältyy myös arvonlisävero-osuus silloin, kun se voidaan periä velalliselta. Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut enimmäismäärät ylittäviä kuluja, esim. saatava on erääntynyt useassa erässä.

Perintäyhtiön toimenpiteitä koskevat muutokset

Perintäyhtiön kulukorvaukseen oikeuttaville toimenpiteille on asetettu enimmäismäärät. Jos asiakas on saanut kaksi maksuvaatimusta ja jos perintää jatketaan tratalla, kuluja saa periä vain yhdestä maksuvaatimuksesta. Perintäyhtiö voi tehdä vain yhden tratan ja yhden konkurssiuhkaisen maksukehotuksen.

Perintätoimille on asetettu aikarajat

Perintäyhtiön voi vaatia maksuvaatimuksesta perintäkuluja vain, jos edellisestä maksumuistutuksesta tai -vaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään seitsemän päivää. Maksuajan pidentämisestä saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä.

Trattaan liittyvät muutokset

Trattaa ei saa käyttää, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Trattaa ei saa protestoida, jos velallisena oleva osakeyhtiö toimittaa ennen protestointia selvityksen, jonka mukaan sen viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto alittaa 100 000 euroa tai kyseessä on ensimmäinen tilikausi. Velallisen tulee toimittaa selvitys liikevaihtonsa suuruudesta tratan lähettäjälle.

Lisätietoja:

Kristiina Lehtosaari
hallinto- ja taloussihteeri
Kiertokaari Oy
p. 050 316 6504
kristiina.lehtosaari@kiertokaari.fi