Käppi-sovellus luo uusia kierrätysmahdollisuuksia Kiertokaaren asiakkaille

10.4.2024

Kiertokaari on kehittänyt uutta asiakassovellusta, jonka tavoitteena on helpottaa Kiertokaaren asiakkaiden jäteasiointia. Sovelluksen toimintamalli on yksinkertainen: asukas ottaa kuvan avoimesta jäteastiasta, sovellus analysoi siitä jäteastian täyttöasteen ja tilaa tarvittaessa astian tyhjennyksen.

Asukkaat voivat tilata myös ylimääräisiä astiatyhjennyksiä sovelluksen kautta. Sovellus on tarkoitettu Kiertokaaren asiakkaille ja sen voi ladata sovelluskaupoista.

Applikaatio sai alkunsa Kierroksia kiertotalouteen -hankekilpailusta. Kiertokaaren tavoitteena on ottaa sähköinen asiakassovellus käyttöön vuoden 2024 aikana.

Jätesovellus arvioi kodin jäteastioiden täyttymistä ja innostaa lajittelemaan

Käppi-nimitys tulee sanoista Kiertokaari ja äppi. Käpin tavoitteena on oikea-aikainen kotitalouksien jäteastioiden tyhjentäminen ja tätä kautta asiakkaiden innostaminen lajitteluun.

Sovelluksessa yhdistyvät kaikki kiertotalouden piirteet – helppous, toiminnallisuus sekä ympäristöystävällisyys. Kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen kuvailee sovelluksen tuovan uusia, nykyaikaisia mahdollisuuksia kierrätykseen.

“Sovelluksen avulla jätehuoltopalveluita voidaan käyttää myös tehokkaammin ja resursseja eli esimerkiksi energiaa säästäen”, Kiljunen summaa.

Sovelluksessa yhdistyvät kaikki kiertotalouden piirteet – helppous, toiminnallisuus sekä ympäristöystävällisyys.

Sovelluksen kokeilussa on mukana tällä hetkellä 14 taloyhtiötä ja yhteensä noin 75 jäteastiaa. Aluksi sovellus suunniteltiin pelkästään biojätteen erilliskeräyksen tehostamiseen, mutta sovellus todettiin niin toimivaksi, että sen toimintamallia haluttiin laajentaa myös muihin jätelajeihin.

Pilotointi jatkuu huhtikuun loppuun saakka ja sovellusta jatkokehitetään saatujen palautteiden perusteella.

Käpissä on kierrätyksen tulevaisuus

Kiertokaaren pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää asiakassovelluksesta entistäkin monikäyttöisempi. Tiettyjä ominaisuuksia on jo kartoitettu: sovelluksen kautta asukas voisi seurata esimerkiksi tulevaa tyhjennyspäivää, tehdä muutoksia omaan jätesopimukseen ja saada lajitteluneuvontaa.

Asiakkaat voisivat tulevaisuudessa päästä sovelluksen avulla jopa asioimaan jäteasemilla ympärivuorokautisesti.

Asiakassovelluksen rakentaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista ja sitä kehittäessä täytyy ottaa huomioon monia tekijöitä.

“Esimerkiksi sovelluksen saavutettavuus, tietoturvallisuus sekä toimintojen helppous täytyy ensin taata asiakkaille”, Kiljunen lisää.

Käppi syntyi hankekilpailun myötä

BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri järjesti vuoden 2023 aikana Kierroksia kiertotalouteen -haastekilpailun, jonka voittaja Wastebook Oy kehitti kilpailuun Kiertokaarelle Käppi-asiakassovelluksen. Sovellus oli toinen hankkeen voittajapiloteista.

Vaikka Käppi on vielä pilotointivaiheessa, se on avannut uusia nykyaikaisia mahdollisuuksia lajitteluun ja se voi helpottaa Kiertokaaren asiakkaiden jäteasiointia tulevaisuudessa.

Hankekilpailun tavoitteena oli kehittää alueen kiertotalousyrityksille ja -toimijoille uusia kiertotalousratkaisuja. Hanke oli Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun kaupungin rahoittama hankekilpailu ja sen tulokset ovat julkisia.

Lisätietoja

Kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen

Etunimi.sukunimi(at)kiertokaari.fi

p. 050 316 6889