Kiertotalouden testialusta tulossa Ruskoon

11.8.2017

[:fi]Oulun Jätehuolto on vuosia ollut jätteidenkäsittelyn uusien menetelmien ystävä. Esimerkkeinä tästä ovat Ruskon jätekeskuksessa moitteetta toimiva nestemäisten jätteiden käsittelylaitos sekä Gasumin biokaasulaitos. Olemme myös mukana lukuisissa jätehuollon, cleantechin, biotalouden ja kiertotalouden kehittämishankkeissa niin alueellisesti kuin kansallisesti.

Änäriksi tai NJKL:ksi ristityllä nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksella käsittelemme vuosittain yhteensä noin 7 000 tonnia hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä. Prosessissa lietteistä erotetaan neste kiintoaineesta ja rasvanerotuskaivolietteiden tapauksessa korkean energiapitoisuuden sisältävä rasva jatkokäsitellään biokaasulaitoksen mädätysprosessissa kaasuksi ja ravinteiksi.

Biokaasulaitoksella käsitellään pääasiassa kotitalouksista ja kaupoista tulevaa biojätettä noin 11 000 tonnia joka vuosi – yllä mainitun rasvan lisäksi. Laitoksen märkämädätysprosessissa biojätteet murskataan ja sekoitetaan veden kanssa, mistä muodostuu helposti käsiteltävä velli, joka tarkasti valvotuissa oloissa oikeiden bakteerien avulla tuottaa suuria määriä kaasua ja lannoitteeksi kelpaavaa lopputuotetta.

Biokaasua myymme pitkäaikaisille teollisuusasiakkaillemme ja syksystä lähtien biokaasua voi tankata jopa omaan autoon! Oulun Jätehuollon investoimat biokaasun puhdistuslaitteisto sekä tankkausasema ovatkin uusimmat jätehuollon kehittämisen askeleet. Olemme julkaisseet aiemmin blogitekstejä niin biokaasusta kuin biojätteestä.

Mutta mikä on seuraava uusi innovaatio? Miten kehitämme materiaalien kiertoa ja kuinka saamme tehokkaammin käyttöön esimerkiksi käytetyn eristevillan tai betonin? Entä tietokoneen ja television?

Tällä hetkellä maailma on siirtymässä pois lineaarisesta talousmallista, missä tuotteen elinkaari alkaa raaka-aineesta ja päättyy kaatopaikalle tai polttoon. Onneksi tästä mallista ollaan siirtymässä uuteen. Tätä uutta talouden mallia kutsutaan kiertotaloudeksi, jonka perimmäisenä ajatuksena on energian ja materiaalien mahdollisimman tehokas uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen. Esimerkkejä kiertotaloudesta ovat tunnetut AirBnB ja Über sekä vähän lähempänä biojätteen kierto Ruskon kautta takaisin lannoitteena pelloille. Lisätietoa siitä, mitä kiertotalous on, löydät Sitran sivuilta.

Me olemme mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda uusia sekä kehittää jo olemassa olevia kiertotalouskeskuksia. Näiden keskusten ideana on mahdollistaa uusien kiertotalouden liiketoimintamallien syntyminen tarjoamalla yrityksille mahdollisuus pilotoida omia innovaatioitaan kustannustehokkaasti. Ouluun, Ruskon jätekeskukseen perustetaan alue, johon yritykset koosta riippumatta voivat tulla kokeilemaan uusia ideoitaan, todennäköisesti omakustannehintaan. Hankkeen ollessa kansallinen mahdollistamme suurienkin yritysyhteistöiden synnyn. Hanke helpottaa uusien yritysten alkutaipaletta, antaa innovaatioille testialustan sekä luo lisää työpaikkoja.

Yrityksemme on siis aktiivisesti alueellinen ja kansallinen kestävän kiertotalouden edistäjä! Hankeaika on toukokuusta 2017 syyskuuhun 2019 ja testialueen arviomme olevan käytössä hankkeen loppupuolella.

Lisätietoja hankkeestamme voit kysyä Oulun Jätehuollon ympäristöpäälliköltä Helmi Riihimäeltä tai projektisuunnittelija Janne Jääskältä. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi.

Janne Jääskä[:]