Ruskon jätekeskus on hiilineutraali

15.8.2017

[:fi]Oulun Jätehuolto on teettänyt tutkimuksen Ruskon jätekeskuksessa tapahtuvan toiminnan hiilidioksidipäästöistä. Tutkimuksen tuloksena Ruskon jätekeskuksen kasvihuonekaasutase on negatiivinen, -10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.  Tämä tarkoittaa, että Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen toiminnot vähentävät ilmastokuormitusta.

Päästöjen vähentymiseen ovat vaikuttaneet orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamisen radikaali vähentyminen, jätteen energiahyötykäyttö sekä biokaasun hyödyntäminen. Tulos syntyy siitä, että suuri osa jätemateriaalista menee loppusijoittamisen sijaan jatkokäsittelyn kautta eri tavoin hyödynnettäväksi tai hyödynnetään energiana. Energiahyödyntämisessä lasketaan jätemateriaalin energiasisältö ja verrataan sen päästöjä korvattavaan polttoaineeseen. Tällä tavalla laskien saadaan ne päästöt, jotka vältetään. Jos jätteet päätyisivät kaatopaikalle, silloin ei päästäisi hiilineutraaliin tilanteeseen.

– Arvelimme, että Ruskon jätekeskuksen hiilineutraliteettitase on negatiivinen, eli ympäristön kannalta positiivinen. Halusimme kuitenkin tarkistaa tämän. Kannustamme myös muita yrityksiä teettämään vastaavia laskelmia ja asettamaan tavoitteita omalle toiminnalleen hiilineutraliteettitilanteeseen pääsemiseksi. Ei pelkästään jätealan, vaan eri toimialojen yritysten pitäisi teettää vastaavia laskelmia, Oulun Jätehuollon toimitusjohtaja Markku Illikainen toteaa.

Tutkimuksen teki ympäristötekniikan DI Anne Koskenkangas. Koskenkankaan laskelmat perustuvat hänen Ruskon jätekeskuksen vuoden 2016 toiminnoista keräämiinsä tietoihin.

– Tutkimustyön alussa ajattelin, että tulos on lähellä hiilineutraliteettiä. Siinä mielessä tulos ei päässyt yllättämään. Mutta tulos oli parempi kuin osasin odottaa, Koskenkangas kertoo.

Lisätietoja:

Anne Koskenkangas, ympäristötekniikan DI, p. 040 574 3482

Markku Illikainen, toimitusjohtaja, Oulun Jätehuolto Oy, p. 044 703 3950, markku.illikainen@kiertokaari.fi

 [:]