Kiertokaarelle loistava arvosana asiakkailta – palautteen perusteella parempia palveluja

10.3.2023

Kiertokaaren palvelutaso keräsi asiakkailta hienot arviot asiakaskyselyssä. Vastaajat antoivat Kiertokaaren palveluista keskimäärin arvosanan 4,4 asteikolla 1–5.

”Olemme toteuttaneet asiakastutkimuksen kahden vuoden välein jo pitkään. Kysely luo hyvän katsauksen asiakkaiden näkemyksiin Kiertokaaren palveluista. Saamme sen avulla hyviä kehittämisideoita kaikkiin toimintoihimme”, Kiertokaaren ympäristöpäällikkö Helmi Riihimäki kertoo.

Palautteet myös aidosti huomioidaan. Asiakaspalautteiden perusteella on esimerkiksi aloitettu muovipakkausten keräys Ruskon jätekeskuksen Oivapisteellä. Lisäksi kuntien pienjäteasemien aukioloajat ovat laajentumassa 17.4.2023 alkaen.

Kiertokaari huomioi asiakkaiden näkemyksiä muun muassa uuden Ouluun tulevan kierrätyskeskuksen suunnittelussa. Tekeillä on opinnäytetyö, jossa selvitetään, mitä toimintoja asiakkaat toivovat kierrätyskeskukseen. Tavoitteena on myös osallistaa asukkaita esimerkiksi tilan sisustamisessa.

Pudasjärviset tyytyväisiä jätehuoltopalveluihin

Kyselyssä kysyttiin näkemyksiä erityisesti Kiertokaaren uusista palveluista, kuten käyttökelpoisen tavaran talteenottopisteestä, Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevasta kierrätyskaupasta sekä poistotekstiilin keräyksestä.

Lisäksi kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Pudasjärven jätehuoltoon ja kaikkien jäteasemien palvelutasoon erikseen. Kiertokaari hoitaa Pudasjärvellä kaikki jätehuoltopalvelut. Helmi Riihimäki iloitsee, että pudasjärviset antoivat hyvät arviot niin jäteasemapalveluista, jäteastioiden tyhjennyksistä kuin asiakaspalvelustakin.

Kyselyssä tiedusteltiin myös ensimmäistä kertaa, voisitko suositella Kiertokaarta muille. Asteikolla -100–100 Kiertokaaren indeksiksi muodostui +65, eli enemmistö suosittelisi Kiertokaaren palveluja.

Lajitteluopas on tunnettu ja odotettu

Kyselyssä selvitettiin vastaajien lajittelutottumuksia ja tiedusteltiin, miten lajittelukäyttäytyminen tulee muuttumaan lähivuosina. Vastaajat olivat jo valmiiksi ahkeria lajittelijoita, mutta asiakkaat aikovat jatkossa lajitella muovia, poistotekstiiliä ja biojätettä tehokkaammin kuin ennen.

Lajitteluneuvontaan ja -viestintään oltiin myös tyytyväisiä. Kiertokaari jakaa huhtikuussa lajitteluoppaan joka kotiin julkisena tiedotteena. Tänä vuonna opas jaetaan keskiviikkona 12.4.2023. Opasta arvostetaan ja pidetään tärkeänä, sillä noin 80 prosenttia vastaajista haluaa edelleen mieluiten tietoa kotiin jaetusta lajitteluoppaasta. Toiseksi tärkein tiedonlähde ovat Kiertokaaren verkkosivut.

Kiertokaaren toimialueeseen kuuluvat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki ja Simo. Vastauksia saatiin kerättyä jokaisesta toiminta-alueen kunnasta, ja niitä kertyi yhteensä 649. Sähköinen asiakaskysely toteutettiin 8.11.–8.12.2022 yhteistyössä Servitium Oy:n kanssa.