Vaikuta Kiertokaaren alueen jätehuollon palvelutasoon

5.7.2022

Ramboll Finland Oy tekee Kiertokaari Oy:n toimeksiannosta selvitystä toimialueen jätehuollon palvelutason määrityksestä. Kiertokaari on kuntien omistama jäteyhtiö, jonka toimialueen kuntia ja omistajia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki. Myös Simon kunta kuuluu palveluiden piiriin, mutta se ei omista Kiertokaaren osakkeita.

Kyselyn avulla selvitämme asuinalueen jätehuollon palvelutason toimivuutta ja kehittämistarpeita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valmisteilla olevan Kiertokaari Oy:n palvelutason määrittämisessä. Jätehuollon palvelutasossa kuvataan jätehuollon nykytila ja asetetaan tavoitteet sen kehittämiseksi.

Näkemyksenne ovat hyvin tärkeitä. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, mitä jätehuoltopalveluita alueellasi on.

Vastaajien kesken arvotaan viisi (5kpl) S-ryhmän lahjakorttia (arvo à 50€) sekä viisi (5kpl) Kiertokaaren Mainio-kaupan lahjakorttia (arvo à 50 €). S-ryhmän lahjakortti käy maksuvälineenä S-ryhmän toimipaikoissa ja Mainio-kaupan lahjakorttilla voit ostaa tavaroita, joita on saatu asiakkailta Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksen talteenottopisteellä.

Kaikkia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Yksittäisiä vastauksia sellaisenaan ei tulla esittämään yhdellekään konsultin ulkopuoliselle taholle. Vastaamalla tähän kyselyyn hyväksyt kaikkien annettujen tietojen hyödyntämisen selvityksen toteutuksen yhteydessä. Vastaukset hävitetään kun ne eivät ole enää selvityksen kannalta tarpeellisia.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/palvelutaso-kiertokaari.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Pyydämme vastauksia 15.8.2022 mennessä.