Ruskon jätekeskus

Ruskon jätekeskus on Kiertokaaren toimialueen pääpaikka

Oivapiste

Yksi Ruskon jätekeskuksen käytetyimmistä palveluista on hyötyjätteitä, sähkölaitteita, ajoneuvojen renkaita sekä vaarallisia jätteitä vastaanottava Oivapiste. Maksuton Oivapiste palvelee pääasiassa henkilöasiakkaita. Yritysasiakkaat voivat viedä Oivapisteelle ilmaiseksi käsittelemätöntä puuta, pahvia, metallia, kotitalouksien sähkölaitteisiin rinnastettavia sähkölaitteita, loisteputkia sekä vaarallisista jätteistä ajoneuvojen akkuja.

Jos jätteelle ei ole paikkaa Oivapisteellä, se on maksullista jätettä. Vaakatoimisto punnitsee kuormat tullessa ja lähtiessä ja perii jätemaksun jätteen painon ja jätelajin hinnan perusteella.

Lajitteluareena Lare

Lajitteluareena Lare palvelee vuosittain lähes tuhatta yritysasiakasta sekä tuhansia henkilöasiakkaita. Larella ammattilaiset lajittelevat seka-, remontti-, purku- ja rakennusjätteet asiakkaan puolesta ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana tai muulla tavoin hyödynnettäväksi. Laren pitkät aukioloajat tarjoavat joustoa asiakkaan aikatauluun.

Kierrätyspiha Kirsi

Kierrätyspiha Kirsillä vastaanotetaan materiaalina hyödynnettäviä maksullisia jätteitä: lasia, kiviainesta (betoni, tiili, laatta), asfalttia ja kantoja sekä vaarallisista jätteistä painekyllästettyä puuta. Kotitalousasiakkaat vievät lasipurkit ja -pullot Oivapisteelle.

Puutarhajätteiden vastaanottoalue

Puutarhajätealueelle voi ajaa pienet kuormat (henkilöauton peräkärrykuorma) punnitsematta, jos kuorman maksaa puutarhajätekupongilla tai 10 € tasasummalla (jätekeskuksessa voi maksaa vain kortilla). Haravointi- ja risujätteelle on puutarhajätealueella omat paikkansa.

Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos

Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos palvelee yritysasiakkaita, joiden toiminnassa syntyy rasvan- ja hiekanerotuskaivojätettä. Laitoksella on esikäsittelylaitteisto, johon ohjataan päiväyksiltään vanhentuneet nestemäiset elintarvikkeet vähittäistuotepakkauksineen.

V-asema

Vaarallisen jätteen asemalla palvellaan yritysasiakkaita. V-asemalla jätteet pakataan edelleen kuljetettavaksi vaarallisen jätteen käsittelyyn erikoistuneelle yhteistyökumppanillemme Fortum Oyj:lle. V-asemalla on myös tietoturvapaperin vastaanottopalvelu (ilmoittaudu vaakatoimistossa ensin).

Öljyasema

Öljyasemalla vesi poistetaan öljystä fysikaalisin menetelmin ja kotitalouksien jäteöljykanisterit valutetaan tyhjäksi. Henkilöasiakkaat vievät jäteöljynsä jäteasemille ja Oivapisteelle, öljyasema palvelee suoraan vain yritysasiakkaita.

Biokaasulaitos

Biojätteen ja lietteen mädätyslaitoksen omistaa Gasum Oy, joka ottaa vastaan yritysten tuomia kotitalouksien ja kaupan biojätteitä sekä jätevesiä ja lietteitä.

Muut purkupaikat

Ruskon jätekeskus ottaa vastaan useita jätelajeja, joiden hyödyntäminen ja asianmukainen käsittely edellyttävät lajittelua. Esimerkiksi asbesti sekä riski- ja erityisjätteet puretaan erilliseen paikkaan. Oikean purkupaikan voi varmistaa jäteneuvonnasta tai jätekeskuksen vaakatoimistosta.

Luennot ja jätekeskuksen esittely

Kiertokaari käy luennoimassa oppilaitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja yhteisöjen omissa tiloissa sekä vastaanottaa vierailijaryhmiä Ruskon jätekeskukseen. Luennoitsijat ja oppaat:

  • Erityisasiantuntija Mari Juntunen, p. 044 703 3977
  • Tiedottaja Anne-Maria Vesa, p. 044 703 3960
  • Työnjohtaja Mika Inkala, p. 044 703 3965