Korjaa.se -palvelu Kiertokaaren asiakkaiden käyttöön

1.7.2021

Kiertokaari ja Ekokumppanit ovat yhdessä tuottaneet Kiertokaaren toimialueen asukkaille hakupalvelun niistä yrityksistä, jotka tarjoavat tuotteiden huolto- ja korjauspalveluita Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Ekokumppanit tekivät kevään aikana yhteydenottoja alueen yrityksiin ja palveluun mukaan halunneiden yritysten yhteystiedot ja palvelut on nyt listattu korjaa.se -sivustolle. Sivuston kautta voi päivittää yritystietoja tilanteen tai palvelutarjonnan muuttuessa ja oman yrityksen voi myös lisätä palveluun samoin sivuston kautta. Ekokumppanit lisää Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Lumijoella, Oulussa, Pudasjärvellä, Raahessa, Siikajoella tai Simossa sijaitsevan yrityksen tiedot Kiertokaaren kokonaisuuteen, josta asukkaan on helppo etsiä korjaus- tai huoltopalveluita omaan tarpeeseen.

Tällä hetkellä mukana on noin 60 yritystä seitsemästä toimialueemme kunnasta.

Toivomme, että asukkaat huollattavat ja korjauttavat omistamiaan esineitä kiertotalouden hengessä niin, että käyttöikä pitenee ja siten syntyvän jätteen määrä vähenee, toteaa erityisasiantuntija Mari Juntunen Kiertokaaresta. Kuluttamisen vastuullisuus heijastuu suoraan jätehuoltoon. Kun pyritään pois kertakäyttökulttuurista ja hankitaan kestäviä, korjattavia, huollettavia ja laadukkaita tuotteita, on kehityssuunta positiivinen ja kestävä. Kiertokaaren keskeinen tavoite on ohjata asukkaiden asennetta kohti ympäristömyönteistä ajattelua jätteen vähentämisen, lajittelun ja kierrätyksen keinoilla.

Korjaa.se -palvelussa on Kiertokaaren lisäksi mukana kuntien jätelaitoksia Kymenlaaksosta, Pirkanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta. Palvelu on yrityksille maksuton.

Lisätietoja erityisasiantuntija Mari Juntunen, Kiertokaari Oy

mari.juntunen@kiertokaari.fi, 044 703 3977