Hinnasto

Kunnissa sijaitsevilla jäteasemilla kuormasta peritään kiinteä summa: 30 € / enintään 200 kg tai yhden kuution kokoinen kuorma ja maksu tapahtuu kortilla. Jäteasemilla ei ole vaakoja. Kuorman koko arvioidaan. Isoista kuormista voidaan periä useampi 30 € maksu tai ne voidaan ohjata Ruskon jätekeskukseen Oulussa, jotta jäteasemalle jää tilaa myös muiden asiakkaiden jätteille.

Pudasjärven hinnasto löytyy sivun lopusta.

Oulussa Ruskon jätekeskuksessa jätteen hinta muodostuu jätelajin hinnan ja jätteen painon perusteella. Maksuvälineenä käy vain kortti. Ruskon jätekeskukseen tuoduista jätteistä peritään minimihinta:

 • asbesti, asfaltti, betoni, biojäte, kannot, lasi, lasi- ja kivivillaeriste, puutarhajäte, rakennusjäte, sahanpuru, tietoturvapaperi sekä sekajäte: 8 e
 • muut maksulliset jätteet: 20 e

Ilmaiseksi Oivapisteeseen vastaanotettavia jätteitä

Kotitalouksilta: vaarallisia jätteitä (tiettyjä rajoituksia, ks. hinnaston lopusta), sähkölaitteita, paperia, kartonkia, pahvia, metallia, pakkauslasia ja käsittelemätöntä puuta.

Yrityksiltä: käsittelemätöntä puuta, pahvia, metallia, kotitalouksien sähkölaitteisiin rinnastettavia sähkölaitteita, loisteputkia (pahvit ja teipit poistettava) sekä vaarallisista jätteistä ajoneuvojen akkuja.

Lisätietoja laskutusasiakkuudesta.

Ruskon jätekeskuksen hinnasto jätelajeittain Hinta
sis. ALV 24 %
Akut 0 €/t
Asbesti 163,06 €/t
Asfaltti 7,17 €/t
Biojäte (kotitalouksien) 58,91 €/t
Biojäte (kaupan) 121,01 €/t
Erityisjäte 188,48 €/t
Hapot ja emäkset 2284,39 €/t
Hiekanerotuskaivojen jäte 101,22 €/t
Hyödyntämiskelvoton kaatopaikkakelpoinen jäte 135,70 €/t
Jarru- ja jäähdytysnesteet 930,00 €/t
Jätteen lajittelutoiminnassa syntyvä rejekti 235,33 €/t
Kaatopaikkakelpoisuustutkimus 3472,00 €/kpl
Kantojäte 88,97 €/t
Laiminlyöntimaksu (pieni kuorma) 30,49 €/kpl
Laiminlyöntimaksu (suuri kuorma) 203,27 €/kpl
Lajiteltu betoni, tiili ja laatta (palakoko alle 15 cm) 13,13 €/t
Lajiteltu betoni, tiili ja laatta (palakoko yli 15 cm) 103,03 €/t
Lajittelematon rakennusjäte Larelle 144,00 €/t
Lajittelematon sekajäte Larelle 144,00 €/t
Lasijäte 105,60 €/t
Lasi- ja kivivillaeriste (puhdas) 99,00 €/t
Lääkejätteet 4,58 €/kg
Maalit, liimat, liuottimet, yms. 2,28 €/kg
Muut kemikaalit 7,64 €/kg
Pilaantunut maa 107,55 €/t
Pilssivesi 186,84 €/t
Polttokelpoinen jäte (jäteautot kiinteistöltä) 121,01 €/t
Punnitus erillisenä lisäpalveluna 12,40 €/kpl
Puu, käsittelemätön 13,02 €/t
Puu, painekyllästetty, yli 1 m³ 208,32 €/t
Puutarhajäte 75,83 €/t
Puutarhajäte (henkilöauto/peräkärry max. 175 kg) 10,00 €/kpl
Rasvanerotuskaivojen jäte 101,22 €/t
Riskijäte 1736,00 €/t
Sahanpuru ja kutteri 12,40 €/t
Teollisen toiminnan jäte 168,40 €/t
Tietoturvapaperi (tuhottava paperi) 1227,60 €/t
Torjunta- ja suojausaineet 2,28 €/kg
Valokuvauskemikaalit 930,00 €/t
Välppäjäte 188,48 €/t
Öljynerotuskaivojen jäte 186,84 €/t
Öljynsuodattimet ja muut kiinteät öljyiset jätteet 930,00 €/t
Öljysäiliöiden puhdistusjäte, nestemäinen 221,00 €/t
Öljysäiliöiden puhdistusjäte, pastamainen 471,11 €/t
Öljyvesi, vesipitoisuus 10-30 % 75,32 €/t
Öljyvesi, vesipitoisuus alle 10 % 54,21 €/t
Öljyvesi, vesipitoisuus yli 30 % 123,50 €/t

Myytävät tuotteet ja palvelut
Jätepuu (henkilöauto/peräkärry) 20,00 €/kuorma
Laboratoriotutkimus 297,60 €/kpl
Siirtolavan tyhjennyspalvelu (kaivinkoneella) 24,80 €/kpl
Pesu (säiliöautot) 12,40 €/kpl

Kotitalouksilta vastaanotettavia vaarallisia jätteitä koskevat tarkennukset

Osa vaarallisista jätteistä esim. asbesti on aina maksullista.

Seuraavia kotitalouksissa syntyneitä jätteitä koskee enimmäisrajoitus tuontikertaa kohden, eli ylimenevältä osalta peritään hinnaston mukainen jätemaksu:

 • jäteöljy 30 l (astiatilavuus)*
 • maali 30 l (astiatilavuus)*
 • öljynsuodattimet 3 kpl
 • kiinteät öljyiset jätteet 3 l
 • liuottimet, bensiinit, polttoöljyt,
 • jarru- ja jäähdytinnesteet yht. 10 l
 • torjunta-aineet, hapot ja emäkset 1 kg
 • moottoriajoneuvojen lyijyakut, ei rajoitusta

*Esim. kuusi viiden litran astiaa täyttää 30 litran rajan, vaikka jokaisessa astiassa olisi vain vähän maalia/öljyä jäljellä.

Herkästi syttyviä palavia nesteitä, räjähteitä tai kaasuja ei oteta vastaan Ruskon jätekeskuksessa. Räjähteet viedään poliisille, kaasua sisältävät pullot myyjäliikkeisiin ja herkästi syttyvät nesteet kuten ensimmäisen luokan palavat nesteet niiden hävittämiseen erikoistuneelle taholle.

Pudasjärven hinnasto

Kiinteistöllä syntyvän jätteen jätehuoltomaksu koostu kolmesta osasta: perusmaksusta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä, jotka eritellään laskulla. Alla mainittuihin hintoihin sisältyy myös arvonlisävero.  Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, pahvi ja metalli viedään Ekolanssille. Suurikokoiset sekajätteet, kuten rikkinäiset huonekalut, ja pienet määrät rakennusjätettä, viedään itse siirtokuormausasemalle.

Kaikkia koskeva perusmaksu

Perusmaksu koskee kaikkia Pudasjärvellä sijaitsevia kiinteistöjä ja siinä on kaksi maksuluokkaa kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Perusmaksulla rahoitetaan kaupungille aiheutuvat kustannukset aluepisteiden ylläpidosta, jäterekisterin ylläpidosta, kodin vaarallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä sekä muista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä.

 • Vakituinen asunto 32,64 €/v
 • Vapaa-ajan asunto 10,44 €/v

Ylläoleva perusmaksu voidaan määrätä viisinkertaisena jätehuoltoon liittymättömille kiinteistöille.

Perusmaksun lisäksi maksettavaksi tulee jätteiden kuljetus ja käsittely alla olevan mukaisesti.

Astian koko/toimenpide €/kpl
140 l 7,89
240 l 9,00
600 / 660 l 13,61
Lisäsäkki 8,01
Hukkanouto 3,66

Aluekeräyspiste

Kiinteistön käyttötarkoitus ja henkilömäärä Kuljetus ja käsittely/v Perusmaksu/v Yhteensä/v
Vakituinen asunto, useamman hengen talous 117,76 € 32,64 € 150,40 €
Vakituinen asunto, yhden hengen talous 58,87 € 32,64 € 91,51 €
 Vapaa-ajan asunto, jota käytetään enintään 1/3 vuodesta 39,56 € 10,44 € 50,00 €

Jätekimppa

Mikäli jätekimpalla on vastuuhenkilö, hinta muodostuu jäteastian tyhjennyskertojen perusteella. Jätekimpan vastuuhenkilö maksaa laskun ja perii muilta jätekimpan osakkailta heidän osuutensa. Esimerkiksi vakituisessa käytössä olevan kiinteistön jätehuoltosopimukseen voi liittää vaikkapa pari vapaa-ajan asuntoa, jotka maksavat kimppalaisten keskenään sopiman summan jäteastian käytöstä kimpan pääosakkaalle.

Kun jätekimpalla ei ole päävastuussa olevaa henkilöä, vaan jokainen maksaa oman osuutensa suoraan Kiertokaarelle, käytössä on alla oleva hinnasto. Näiden kimppojen lyhin mahdollinen tyhjennysväli on neljä viikkoa.

Kiinteistön käyttötarkoitus ja henkilömäärä Kuljetus ja käsittely/v Perusmaksu/v Yhteensä/v
Vakituinen asunto, useamman hengen talous 98,27 € 32,64 € 130,91 €
Vakituinen asunto, yhden hengen talous 49,23 € 32,64 € 81,87 €
 Kimpan vapaa-ajan asunto (käytössä enintään 1/3 vuodesta) 33,19 € 10,44 € 43,63 €

Pudasjärven siirtokuormausasema

Asemalle voi viedä isokokoisia sekajätteitä, kuten rikkinäisiä huonekaluja, sekä rakennusjätettä.

 • minimimaksu 23 €/kuorma sis. 116 kg jätettä
 • mikäli jäte-erä painaa enemmän, maksu peritään jätteen painon ja hinnan perusteella
 • hinta 197,37 €/t, eli esim. 200 kg jätettä maksaisi 200 * 0,19737 =  39,47 €