Mitä roskapussien uumenissa piilee – se selviää lajittelututkimuksessa

22.9.2023

Kiertokaari on toteuttanut 18.–22.9.2023 Ruskon jätekeskuksessa lajittelututkimusta, jossa tarkastellaan oululaisten kotitalouksien sekajätteen koostumusta. Tutkimuksen avulla selvitetään, miten hyvin oululaiset kierrättävät: paljonko sekajätteessä on materiaalia, jonka olisi voinut lajitella muualle.

Kenttätutkimustyötä tekevät opiskelijat, jotka käyvät läpi kotitalouksien roskapusseja jätekeskuksen alueella sijaitsevassa hallissa. Roskia tulee tutkittavaksi sekä kerrostaloista että pientaloista yhteensä noin 600 kilon verran.

Pussit avataan ja lajitellaan 27 eri jätejakeeseen. Eri jätteiden osuudet punnitaan, lasketaan prosenttiosuudet, ja tuloksista tehdään yhteenveto.

Tulosten perusteella Kiertokaari kehittää toimintaansa: pohtii esimerkiksi lajittelu- ja kierrätysneuvontaan uusia keinoja. Jatkossa tutkimus toteutetaan kerran vuodessa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

Edeltävä tutkimus vuodelta 2019

Kiertokaari teetti vastaavan tutkimuksen edellisen kerran vuonna 2019, minkä jälkeen tutkimukseen tuli useamman vuoden tauko koronapandemian vuoksi. Edeltävällä kerralla sekajäte sisälsi biojätettä noin 30 prosenttia. 

Muualta päin Suomea tehdyistä tutkimuksista on saatu osviittaa, että sekajätteen seassa olevan biojätteen määrä on hieman laskenut – ja sitä toivotaan Kiertokaarellakin.

Tulevina vuosina biojätettä on joka tapauksessa vähemmän muiden roskien seassa, koska pientalojen biojätteen lajitteluvelvoite on laajentumassa kesällä 2024. Senkin vuoksi nyt oli oikea aika tutkimuksen toteuttamiseen.

Kiertokaari tiedottaa tutkimuksen tuloksista lokakuun lopussa.

Lisätietoja

Kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen,
etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi
p. 050 316 6889