Rakennusjätteen loppusijoitusalueelta ei kaasuvuotoja

9.9.2020

Jari Kangasniemi Ruskon jätekeskuksessa, takana kaivinkone maisemoi penkkaa

Aeromon Oy:n suorittamien päästömittausten perusteella Ruskon jätekeskuksen käytöstä poistetun rakennusjätteen loppusijoitusalueen maisemointi on onnistunut erinomaisesti.

Maisemointi valmistui lopullisesti kesällä 2019. Tiiviin pintarakenteen alla on koko alueen kattava kaasunkeräyskerros. Vuosi pintarakenteiden valmistumisen jälkeen alueella tehtiin mittauksia kaatopaikkakaasun vuotojen varalta.

Viiden hehtaarin kokoinen alue haravoitiin kauttaaltaan lennokkiin kiinnitetyllä mittarilla. Alueella havaittiin vain kaksi pientä vuotokohtaa. Verrattuna vastaavissa kohteissa tehtyihin samanlaisiin mittauksiin tulokset ovat hyvät koko Suomen tasolla.

Alueelle tehtiin sama mittaus ennen pintarakenteiden tekemistä. Tuolloin havaittuihin vuotokohtiin lisättiin kaivoja, joiden avulla penkassa syntyvä kaasu saadaan talteen.

Ruskon jätekeskuksessa Kiertokaari jalostaa kaatopaikkakaasusta polttoainetta teollisuuteen ja tekee omalla mikroturbiinilaitoksellaan sähköä ja lämpöä jätekeskuksen omiin tarpeisiin. Oulussa kaatopaikkakaasua on hyödynnetty teollisuudessa jo vuodesta 1998.

Lisätietoja:

Kiertokaari Oy, Jari Kangasniemi, p. 044 703 3972, jari.kangasniemi@kiertokaari.fi