Ruskon jätekeskus alustana liiketoiminnalle

27.2.2019

Ruskon jätekeskus on 42 hehtaarin kokoinen alue, jota parhaillaan laajennetaan kahdella ja puolella hehtaarilla. Ison alueen katveisiin kätkeytyy enemmän työvoimaa kuin mitä silmämääräisesti jätteitä tuodessaan havaitsee. Osa alueesta on myös lohkaistu yksityisen yrityksen käyttöön. 2020 alueella on toiminnassa myös Oulun Energian lajittelulaitos.

Kun Ruskon jätekeskuksen vanhimman jätetäytön käytöstä poistaminen oli ajankohtaista, työ päätettiin tehdä siten, että alue soveltuu virkistyskäyttöön. Näin luotiin alusta uudelle liiketoiminnalle: vuodesta 2013 alueella on ollut yksityisen yrityksen menestyksellisesti luotsaama hiihtokeskus Ruskotunturi.

Jätekeskuksen kehittämistä on sittemmin jatkettu samalla periaatteella sekä kiertotalouden hengessä. Kiertotalous on laaja käsite. Ruskon jätekeskuksen osalta kiertotalous tarkoittaa resurssien ja materiaalien tehokasta käyttöä omassa toiminnassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä toimimista siten, että alueelle syntyy uutta liiketoimintaa.

Ilman taloudellista riskiä

Tuorein esimerkki uudesta liiketoiminnasta on SFTec Oy:n ja Rakeistus Oy:n Demotehdas Ruskon jätekeskuksessa. Tehtaalla kuivatetaan ja rakeistetaan erilaisia teollisuuden lietteitä, myös Gasumin Oulun biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä. Rakeet ovat maatalouteen tai metsään soveltuvia kierrätyslannoitteita. Ruskossa SFTec ja Rakeistus pääsevät testaamaan yhdessä kehittämäänsä ratkaisua ilman taloudellista riskiä. Koska Ruskon jätekeskuksen alueella on lupa käsitellä jäteperäistä raaka-ainetta, alue oli jo tästä syystä helposti ja nopeasti käyttöön otettava sijainti Demotehtaalle.

Ruskon jätekeskusta laajennetaan parhaillaan vastaavia tulevia hankkeita sekä materiaalin välivarastointia varten. Laajennusalueen koko on yhteensä 10 hehtaaria, josta kaksi ja puoli hehtaaria otetaan käyttöön ensimmäisenä. Laajennusalue sijaitsee jätekeskuksen lounaisnurkassa.

Useiden yritysten työllistäjä

Jätteen vastaanoton, suoran asiakaspalvelun ja jätteen käsittelyn parissa työskentelee 15 henkilöä Kiertokaaren palveluksessa. Kiertokaaren hallinnossa, joka sekin sijaitsee jätekeskuksen alueella, työskentelee 10 henkilöä. Lisaksi alue työllistää useiden muiden yritysten henkilöstöä.

Kiertokaaren yhteistyökumppaneiden lajitteluareenan Laren urakoitsijana toimivan Encore Ympäristöpalvelut Oy:n (ent. Paperinkeräys Oy) palveluksessa työskentelee viisi henkilöä ja biojätteen käsittelyssä Gasumin Oulun biokaasulaitoksessa kolme henkilöä.

Kiertokaaren toimeksiannosta kiviainesjätteen murskauksesta vastaa Paupek Oy ja puujätteen haketuksesta huolehtii Pohjaset Oy. Fortum Oyj vastaa kaatopaikan rakenteiden rakentamisesta sekä Laanilan ekovoimalaitoksen kuonan eli palamisjäännöksen käsittelystä. Muista maarakennustehtävistä huolehtivat Maanrakennus Similä Oy ja Suvanto Infra Oy.

Kiertokaaren toimeksiannosta tehtävistä jätteenkuljetuksista vastaavat Oulun Autokuljetus Oy, Lassila & Tikanoja Oyj ja Haurun Jäteauto Oy. Kuljetukset koskevat materiaalin siirtoa kuntien jäteasemilta, apteekeista ja kaupungin hallinnoimilta kiinteistöilta. Pudasjärven kaupungin jätteenkuljetuksista asuin- ja julkisilta kiinteistöilta Kiertokaaren lukuun vastaa paikallinen pienyrittäjä Kuljetuspudas Oy.

Aikaisemmin julkaistua:

18.1.2019: Oulun Energia mukaan kiertotaloustalkoisiin