Ellei riistan käsittelyjätettä käsitellä suolistuspaikalla, jäte laitetaan kiinteistön polttokelpoiseen jätteeseen.