Uudet jätehuollon käytännöt yrityksille vuoden 2020 alusta

7.10.2019

Kiertokaaren työntekijä kaivinkoneessa

Uudistunut jätelaki tuo tullessaan uusia käytäntöjä yrityksille. Uudistuksen myötä jätteen haltijan on itse etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla, onko hänen hallussaan olevalle jätteelle markkinaehtoista eli yksityistä jätehuoltopalvelua. Mikäli sitä ei ole saatavilla, yritys voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan tuottamaa toissijaista jätehuoltopalvelua.

Mikäli kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua tarvitaan alle 2 000 euron arvosta vuodessa, jätteen haltija voi pyytää jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jätelaitokselta.

Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun, Pudasjärven, Raahen, Siikajoen ja Simon alueella toimiva kunnan jätelaitos on Kiertokaari Oy.

Kiertokaaren ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kiertokaarella on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita.

Kiertokaari pystyy järjestämään jätehuollon toissijaisesti myös muulle jätteelle, kuten vaikkapa yritysten jätteelle, seuraavassa tapauksessa:

1) jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi (yrityksen on ensin varmistettava markkinaehtoisen palvelun puute materiaalitori.fi:n kautta ennen yhteydenottamista Kiertokaareen),

ja

2) jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi Kiertokaaren jätehuoltojärjestelmässä.

Lisätietoja:

www.materiaalitori.fi

www.motiva.fi/materiaalitori

Kiertokaaressa lisätietoja antaa käyttöpäällikkö  Markku Heinonen, 044 703 3971, markku.heinonen@kiertokaari.fi

Lisätietoja myös Kiertokaaren nettisivuilla Yritysasiakkaat-välilehdeltä kohdasta Asiakkuus.