Vaarallisesta jätteestä teollisuuden raaka-aineeksi

28.2.2017

Ruskon jätekeskuksen öljyjätteen käsittelyasema on rakennettu vuonna 1982 ja peruskorjattu vuonna 2015. Vuonna 2015 asemalle vastaanotettiin 1 934 tonnia jäteöljyjä ja öljyisiä vesiä.

Öljyasemalla öljyt kerätään suuriin selkeyttämistankkeihin, joissa tapahtuu öljyn ja veden erottuminen toisistaan kahteen erilliseen faasiin eli kerrokseen. Öljy on vettä kevyempää ja jää veden pinnalle. Vesi poistetaan tankeista venttiilien avulla, johdetaan sisäkaivoon ja siitä edelleen öljynerotuskaivoon.

Öljyasemaa kehitetään

Tavoitteena on parantaa öljyasemalla käsitellyn jäteöljyn laatua, pienentää veden osuutta ja tuottaa jäteöljyä, joka sopii hyödynnettäväksi erilaisiin tarkoituksiin. Tähän liittyen myös jäteöljyn vastaanottoon ja siihen liittyvään toimintaan kiinnitetään jatkossa huomiota, jotta saadaan jo lähtökohtaisesti pidettyä erillään parempi- ja huonolaatuisemmat jäteöljyt.

Jäteöljystä teollisuuden raaka-aineeksi

Hyvälaatuinen ja vain vähän vettä sisältävä jäteöljy voidaan käyttää teollisuudessa uudelleen. Mikäli jäteöljy täyttää laatuvaatimukset, sen ensisijainen hyötykäyttötapa on regenerointi eli uudelleenjalostus. Uudelleenjalostuksella tarkoitetaan monivaiheista prosessia, jonka lopputuotteena saadaan puhdasta perusöljyä teollisuuden raaka-aineeksi. Suomessa toimii yksi uudelleenjalostamiseen erikoistunut tehdas, STR Tecoil Haminassa.

Uudelleenjalostukseen kelpaamaton heikkolaatuisempi jäteöljy voidaan hyödyntää energiana suuritehoisissa, jäteöljyn polttoon soveltuvissa polttolaitoksissa joita on Suomessa muutama.

Kaksi kolmasosaa jäteöljystä kierrätetään

Suomessa syntyy öljyjätettä noin 30 000 tonnia vuodessa. Viranomaisten arvioiden mukaan siitä päätyy kiertoon noin 20 000 tonnia. Jäteöljyn pienpoltto eli poltto esimerkiksi omissa pienpolttimoissa on laissa kiellettyä, sillä se aiheuttaa päästöjä varsinkin lähiympäristöön. Jäteöljyn hävittäminen luontoon aiheuttaa vakavia haittoja ympäristölle ja sen poistaminen maaperästä ja vesistöistä on vaikeaa ja kallista.

Öljy on myös uusiutumaton luonnonvara – kierrätä siis jäteöljysi oikein ja tee ympäristöteko! Yksityisasiakkaat voivat toimittaa öljyjätteensä maksutta jäteasemille tai Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle, öljyasema palvelee suoraan yritysasiakkaita. Suurille, yli 200 litran öljymäärille voit tilata myös noudon L&T:n valtakunnallisesta palvelusta, numerosta 010 636 6031.

Meeri Hilli

Kirjoittaja on biokemisti, joka suoritti täydentäviin opintoihinsa liittyvän harjoittelujaksonsa Oulun Jätehuollossa kehittämällä Ruskon jätekeskuksen öljyaseman toimintaa.